Koppelvlakken

Hieronder informatie over de door Map5.nl ondersteunde protocollen, de (eigen) URLs en de conventies daarbij. Voor het aanwenden van deze URLs in applicaties zie Toepassingen.

Snelstart

Op de Demo Pagina staan voorbeelden voor het gebruik van kaart-URLs voor de verschillende protocollen, projecties en tiling schema's. Let wel: met een betaald abonnement moet de gast-URL, dus het onderdeel /gast/ in het URL-pad, door de eigen /key/ (unieke sleutel per abonnement) vervangen worden.

Persoonlijke URL

Bij het afsluiten van een abonnement krijgt de gebruiker een unieke, persoonlijke URL. Deze vormt de basis-URL voor alle kaartdiensten en heeft de vorm:

http(s)://s.map5.nl/map/<key>

De <key> (sleutel) binnen de basis-URL maakt deze uniek. Bijvoorbeeld voor de gast-URL (gratis dienst met reclame) is de basis-URL:

http(s)://s.map5.nl/map/gast

Hoewel deze URL persoonlijk is, is het de bedoeling deze te gebruiken in uw website. Het gebruik van de URL zal gemonitored worden. Bij eventuele overschrijdingen door gebruik door anderen kunnen deze websites afgesloten worden. Er is zowel HTTP als HTTPS ondersteuning voor de kaartlagen.

Koppelvlak URLs

Vanuit de basis-URL kunnen de koppelvlak-URLs geconstrueerd worden. De koppelvlakken vormen een combinatie van kaart-lagen, kaart-protocollen, projecties en image-formaten.

De snelste manier om Koppelvlak URLs te verkrijgen is via Demo Pagina. Deze laat altijd de aktuele beschikbare lagen, projecties, protocollen en image-formaten zien (met uitzondering van de zogenaamde Google/OpenStreetMap XYZ-tiling URLs).

Door de combinatie van de vier verschillende koppelvlak elementen: lagen, projecties, protocollen en image-formaten, zijn een zeer groot aantal koppelvlak-URLs mogelijk. Hieronder een kort overzicht van de beschikbare waarden voor ieder protocol element. De <key> is steeds uw unieke sleutel.

Kaartlagen

Zie de Kaarten voor welke kaarten beschikbaar zijn. Aan iedere kaart zijn een of meer kaartlagen verbonden. De kaartlagen hebben ieder een unieke naam. Deze zijn te vinden op de Demo Pagina, maar hieronder nog een overzicht.

Laagnaam Kaart Opmerking
opentopo OpenTopo De OpenTopo kaart gemaakt door Jan-Willem van Aalst
opensimpletopo OpenSimpleTopo Als OpenTopo kaart, maar met lichter/rustiger kaartbeeld
openlufo OpenLufo Luchtfoto's (PDOK) met OpenTopo labels. Door Jan-Willem van Aalst
relief_struct Reliëf met Structuur Reliëfkaart (AHN2) met structuren uit o.a. OSM, Top10NL, en BAG. Door Jan-Willem van Aalst en Frank Steggink (AHN2 conversie).
bonne_1900 Bonne Bonnebladen zoals geldig/beschikbaar/actueel in 1900
bonne_1925 Bonne Bonnebladen zoals geldig/beschikbaar/actueel in 1925
bonne_1949 Bonne Bonnebladen zoals geldig/beschikbaar/actueel in 1949
tmk_1850 TMK 1850 Topografisch Militaire Kaart (TMK) uit 1850

Tiling

Tiling is de meest geschikte manier om basiskaarten te verkrijgen. Alle gangbare tiling protocollen zijn beschikbaar: TMS, WMTS en de Google/OpenStreetMap XYZ-tiling, kortweg XYZ genoemd. Elke Tiling-laag is beschikbaar in twee projecties: in de Nederlandse Tiling Richtlijn (Geonovum/PDOK) en de wereldwijde Web Mercator tiling, soms "Google Projectie" genoemd. Alle tiles zijn zo klein mogelijk gehouden door gebruik 8-bits PNG en JPEG image formaten.

Alle lagen/projecties/formaten zijn voor ieder tiling protocol als volgt te verkijgen via hun "Capabilities-URL". De links zijn klikbaar met een voorbeeld.

Protocol URL
TMS http(s)://s.map5.nl/map/<key>/tms/1.0.0/
WMTS http(s)://s.map5.nl/map/<key>/service?service=WMTS&request=GetCapabilities&version=1.0.0
Google/OSM (XYZ-tiling) http://s.map5.nl/map/<key>/tiles/<laagnaam>/<projectie>/{Z}/{X}/{Y}.jpeg (JPEG*) of
http://s.map5.nl/map/<key>/tiles/<laagnaam>/<projectie>/{Z}/{X}/{Y}.png (PNG**)

Hieronder nog een aantal aspecten m.b.t. tiling.

  • * Tiles zijn in JPEG-formaat voor de lagen opentopo, opensimpletopo, openlufo en relief_struct, file-extentie is .jpeg
  • ** Tiles zijn in PNG8-formaat voor de lagen bonne_1900, bonne_1925, bonne_1949 en tmk_1850, file-extentie is .png
  • tiling subdomeinen: hiervoor is http://s[1-4].map5.nl beschikbaar
  • XYZ-tiling is aan te bevelen voor toepassingen in Web Mercator projectie vanwege configuratie-gemak
  • TMS is aan te bevelen voor NL RD-gebaseerde kaarten, WMTS kent altijd een complexere configuratie

WMS

De map5.nl WMS is gebaseerd op tiles uit de tilecache. In de meeste gevallen is WMS niet nodig en voldoen tiles, vooral als basis-kaartlaag. Hieronder de specifieke WMS-koppelvlak aspecten.

Protocol URL
WMS http://s.map5.nl/map/<key>/service?service=WMS&request=GetCapabilities

Hieronder nog een aantal aspecten m.b.t. WMS.

  • blad-index lagen voor de Bonnebladen en TMK1850 zijn alleen via WMS beschikbaar
  • de informatie WMS-request GetFeatureInfo wordt niet ondersteund (bronnen zijn rasterkaarten)
  • de WMS is in projecties: EPSG:4326 (WGS84), EPSG:28992 (~RD) en EPSG:900913 beschikbaar

Legenda's

Voor de volgende kaartlagen zijn losse legenda's beschikbaar:

Laag Legenda (klik voor vergroting)
opentopo
bonne_*